de

Tlumočení

Nabízíme konsekutivní a simultánní tlumočení v jazycích
  • DE - němčinaněmeckém,
  • RU - ruštinaruském,

Cena za službu tlumočení se liší v závislosti na časovém rozsahu, dopravní vzdálenosti, obtížnosti tlumočené oblasti apod.

Obecně je ale nutno v zájmu zachování kvalitního výsledku respektovat maximální časové rozsahy pro tlumočení.

Tlumočení Nepretržitě max. Za 1 den max. Orientační cena/hod.
Konsekutivní 3 hod. 10 hod. 500 Kč
Simultánní s předlohou* 3 hod. 10 hod. 600 Kč
Simultánní 1 hod. 6 hod. 1000 Kč

Cena je orientační a bez DPH. Cena neobsahuje případné cestovní náklady a náklady na ubytování. Pro závaznou konkretizaci nabídky nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

*) Simultánní tlumočení na základě materiálu obdrženého předem, jenž má tlumočník k dispozici a je s ním seznámen. Typická situace - tlumočení slávnostních příhovorů, rečnických projevů apod.

Kontaktujte nás!