de

Informační bezpečnost

Informační bezpečnost je s rozvojem nasazení a možností techniky ve všech oblastech velice důležitým a paradoxně často opomíjeným a podceňovaným aspektem. Informace a know-how představují obrovské hodnoty a jejich ohrožení se setkává s mnoha přímými i nepřímými důsledky.

Zvládnutá bezpečnost - podnikání bez rizika

bezpečnost počítačových systémů, informační bezpečnost, automatizace procesů, automatické zpracování objednávek, zabezpečení, školení Ohrožení informační bezpečnosti podniku může vyústit v tom lepším případě ve ztrátu dobrého jména, důvěryhodnosti, poškození značky a následným hospodářským škodám. V tom lepším. Vést totižto může i k posílení konkurence na Váš úkor (různé formy průmyslné špionáže nebo odcizení duševního vlastnictví), insider tradingu, ohrožení provozuschopnosti celého podniku, možnosti žalob a soudních pří nebo hrozba sankcí ze strany veřejných orgánů včetně trestněprávní odpovědnosti.

Společnost Canemis s.r.o. Vám bude nápomocná při snaze minimalizovat tyto hrozby a nebezpečenství, abyste se Vy a Vaši pracovníci mohli nerušeně soustředit na hlavní činnosti Vašeho podnikání.

V rámci poradenství, řešení a návrhu podnikové informační bezpečnosti malých a středních firem zpracujeme komplexní bezpečnostní schéma:
  • odpovídající softwarové a HW zabezpečení, základní kryptologie a bezpečnostní certifikáty,
  • plán zálohování a jeho realizace,
  • nastavení služeb, konfigurace přístupových práv,
  • školení zaměstnanců pro oblast PC bezpečnosti, vnitropodnikové bezpečnostní směrnice,
  • analýza podnikových procesů, procesní informační bezpečnost a určení jednotlivých úrovní oprávnění a minimalizace rozsahu přístupu ke zdrojům a informacím,
  • možnost zprostředkovat bezpečnostní audit systémů od renomovaných firem.
Pro další posílení efektivity Vaší firmy Vám můžeme pomoci s:
  • analýza podnikových procesů určité oblasti a jejich optimalizace,
  • informační podpora procesů a jejich automatizace,
  • automatizace zpracování dat,
  • kontrola nakládání s firemními prostředky a omezení jejich zneužití.
osobní údaje, úřad pro ochranu, osobní data, neoprávněné zpracování, nakládání s osobními údaji

Zpracování údajů

Oblast zpracování osobních údajů podléhá poměrně přísné legislativní regulaci. Nedostatečná pozornost pro ochranu osobních údajů a ohrožení soukromí fyzických osob může mít závažné následky (pokuty ze strany veřejných orgánů, žaloby o náhradu nemajetkové či majetkové újmy atd.).

Jestliže si nejste jisti, jaké povinnosti Vám současné zákony a odpovídající legislativa Evropské unie ukládá, jestli se na Vás ochrana osobních údajů vztahuje nebo jsou-li Vaše mechanizmy ochrany dostatečné, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

I na první pohled jasné pojmy „osobní údaj”, „správce” či „zpracovatel”, „anonymizace”, oprávněnost rozsahu zpracovávaní údajů nebo nutnost registrace v sobě skýtají mnoho záludností. Specializujeme se zejména na oblast zpracování osobních údajů v informačních systémech a související problematiku.

Krátkou základní konzultaci ke zjištění legislativního rámce a zorientování v základních pojmech Vám poskytneme zdarma.