de

Softwarové řešení

programování na objednávku, vývoj aplikací, bodyshopZakázková tvorba software (tvorba aplikací na klíč) je volbou pro nejnáročnější klienty, vyžadující stoprocentní splnění všech požadavků.

Produkt je tvořen pomocí standardizovaných metodik v úzké návaznosti na konkrétní požadavky funkčnosti, jež vyplynuly z detailní analýzy vypracované v spolupráci s klientem. Dle volby klienta a míry jeho zájmu na participaci a spoluřízení projektu je možné vést vývoj softwarového díla jak zcela autonomně (dodávka hotového řešení na klíč), tak i v souladu s individuálně domluvenými podmínkami a individuálním projektovým plánem.

Zakázková tvorba software najde uplatnění kromě rozsáhlých a komplexních projektů se specifickými požadavky kupříkladu i v situacích, kdy využíváte hotové řešení, ale schází Vám konkrétní funkčnost softwaru (propojení s jinými systémy – integrace rozhraní, nový modul apod.) a dodavatel původního řešení nenabízí nebo nabízí vyřešení Vašeho požadavku jen za nevýhodných podmínek.

Zpracování úvodní analýzy a přibližné cenové nabídky pro Váš projekt je nabízeno zdarma. Proto nás neváhejte v případě zájmu kontaktovat.

e-shop, redakční systém, rezervační systém, objednávkový systém, skladové hospodářství Pro firmy činné v oblasti vývoje software nabízíme také možnost nákupu analytických, programátorských a konzultačních služeb i na jednotlivé části projektů (outsourcing služeb), což je výhodné zejména v případě potřeby krátkodobé práce s konkrétní technologií, kde klient nedisponuje patřičnou kvalifikovanou sílou, nebo nárazovým zvýšením požadavku na kvalifikovanou sílu určitého zaměření.

V rámci outsourcingu oblastí softwarového vývoje se zaměřujeme zejména na pokrytí potřeb v oblasti architekturního návrhu, programové implementace, systémové integrace a web services a projektového managementu. Zajišťujeme však i služby v oblasti analýzy, testování, auditu, administrace a údržby.

Nejčastěji našich služeb zákazkového vývoje, programování a poradenství klienti využívají pro:
  • Intranety, extranety a podnikově specifické informační systémy,
  • internetové obchody (e-shopy),
  • rezervační systémy,
  • tlustý a tenký klient informačního systému,
  • webové aplikace, portály,
  • tvorba databází (schémata datových úložišť), jejich výkonová optimalizace a administrace.

Spolupráce s námi může znamenat zefektivnění práce i na vícejazyčných projektech a internacionalizace a lokalizace stávajících nebo vytvářených produktů.